ĐĂNG NHẬP HÀNG NGÀY – CÓ NGAY PHẦN THƯỞNG

ĐĂNG NHẬP HÀNG NGÀY – CÓ NGAY PHẦN THƯỞNG CỦA W88 VÔ CÙNG HẤP DẪN

ĐĂNG NHẬP HÀNG NGÀY – CÓ NGAY PHẦN THƯỞNG

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN W88HN:
 1. Thời gian khuyến mãi của w88 hn : Từ 00:00:00 ngày 01/01/2023 đến 23:59:59 ngày 31/01/2023 (GMT+8)
 2. Thành viên cần đăng nhập hàng ngày tại sản phẩm BẮN CÁ ĐỔI THƯỞNG trên phiên bản máy tính (HTML5) hoặc Di động để nhận xu thưởng hàng ngày và phần thưởng lên tới 790 xu cho 7 ngày đăng nhập liên tiếp.
  ĐIỀU KIỆN XU THƯỞNG
  Đăng Nhập 1 Ngày 30 Xu
  Đăng Nhập Liên Tiếp 2 Ngày 50 Xu
  Đăng Nhập Liên Tiếp 3 Ngày 80 Xu
  Đăng Nhập Liên Tiếp 4 Ngày 100 Xu
  Đăng Nhập Liên Tiếp 5 Ngày 150 Xu
  Đăng Nhập Liên Tiếp 6 Ngày 180 Xu
  Đăng Nhập Liên Tiếp 7 Ngày 200 Xu
 3. W88 hn có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, đối với tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
 4. Các Điều khoản và Điều kiện chung về khuyến mãi của W88 hn được áp dụng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN